תכנית חיסכון המציעה מגוון מסלולי השקעה, ברמות סיכון שונות. את הכספים ניתן למשוך תוך ימים ספורים, בהתאם לתנאי הפוליסה. על החיסכון בפוליסה יש לשלם מס רווחי הון בנקודת הפדיון, עבור החלק הנפדה בלבד.

מהן פוליסות פיננסיות?

פוליסות חיסכון פיננסיות הן אמצעי חיסכון והשקעה של חברות הביטוח, שנועד להשקעה לטווח קצר ובינוני. הפוליסות מפוקחות על ידי המפקחת על שוק ההון, החיסכון והביטוח שבמשרד האוצר (להבדיל מקרנות הנאמנות המפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך).

יתרונות ההשקעה בפוליסות הפיננסיות

  • מדובר במכשיר מגוון המאפשר השקעה ברמות סיכון שונות, מסלול אג"ח, מסלול מנייתי או שילוב בין מסלולים.
  • ניהול ההשקעה על ידי חברת הביטוח מעניק שקט למשקיעים, משום שקיים ידע וניסיון משמעותי בגופים אלו.
  • אמנם לפוליסות החיסכון אין הטבות מס לחיסכון לטווח ארוך, אבל יש להן יתרון גדול אחר - הטבת מס בעת מעבר בין פוליסה לפוליסה למשל, ממסלול מנייתי למסלול סולידי, שאינו נחשב למימוש או מכירה, ולכן אין בגינו מס רווח הון.
  • קיימת גמישות גדולה יחסית בפוליסות הפיננסיות, הן יכולות להיפדות תוך ימים ספורים, בכל נקודת זמן.
  • יתרון נוסף הוא שבפוליסות ניתן לייצר קצבה חודשית – קצבה חודשית שמופרש למשקיע.