מוצרים פיננסים ופנסיונים

תכנון פיננסי תלוי, מטבע הדברים, באיזון בין מארג מכשירים פיננסים ופנסיוניים. המומחים שלנו בקדמא Wealth Management יסייעו לשרטט שימוש מושכל ואיכותי במוצרים השונים, תוך ניצול מקסימלי של הטבות מס והגשמת המטרות והיעדים שהגדרתם.
אנו מציעים שורה ארוכה של מוצרים פיננסים ופנסיוניים. למשרדנו בקיאות רבה בתחום והיכרות הן עם המוצרים הספציפיים והן עם היצרנים. כך, למשל, אנו מבצעים התאמה בין המוצר הפיננסי/הפנסיוני לטווח הזמן. לדוגמה, תיקון 190 להעברה בין דורית, תיק השקעות נזיל לטווח קצר או בינוני, הטבות מס לעצמאים בקרן השלמות תוך ראייה שצופה פני עתיד וכדומה. בין המוצרים העומדים לרשותנו בתחום ניתן למנות, בין השאר:

גמל והשתלמות

קופת גמל

מיועדת לחיסכון לטווח בינוני או ארוך. את הסכום שצברתם עד 2008 תוכלו למשוך בבת אחת בגיל הפרישה, ואת יתרת הסכום (מה שנחסך מ-2008 ועד לפרישה) תוכלו לקבל בתקופת הפנסיה כקצבה חודשית, כמו משכורת. 

קיימים סוגים שונים של קופות גמל, אחד מהם הוא קרן השתלמות, שנחשבת כחלק אינטגרלי מקופות הגמל, למרות ההבדלים ביניהם: קרן ההשתלמות הינה מכשיר חיסכון לטווח קצר או בינוני – מינימום 6 שנים וההפרשה לקרן ההשתלמות הינה בשיעורים שונים מקופות הגמל. עם זאת, הטבות המס עבור קופות הגמל וקרן ההשתלמות זהות.

קופת גמל להשקעה ​

היא מכשיר חיסכון חדש, אשר הוקם בסוף שנת 2016 ונועד לעודד את הציבור לחסוך ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו.

בקופת הגמל להשקעה ניתן למשוך את הכספים שנצברו בצורה הונית או אפשרות למשיכת הכספים לאחר גיל 60 כקצבה פטורה ממס.

קופת גמל בתיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר הפקדת כספי חיסכון פרטיים לקופת גמל. במהלך תקופת החיסכון החוסך נהנה מיתרונותיה של קופת גמל רגילה ויכול למשוך את הכספים לאחר גיל 60 באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. קצבה פטורה ממס.
  2. משיכה חד פעמית במיסוי של 15% על הרווח הנומינלי.

אחד היתרונות הגדולים של מוצר זה הוא הורשה בין דורית . מסלול הורשה פטור ממס/ פטור חלקית – תלוי בגיל הנפטר.

ניתן להפקיד בקופת גמל לפי תיקון 190 סכום בלתי מוגבל בקופה רגילה ועד כ-5.4 מיליון ש"ח בקופת גמל בניהול אישי (IRA).

קופת גמל בניהול אישי (IRA)

הינה קופת גמל שמעניקה לעמית שליטה מלאה על איכות והרכב ההשקעות בעבור כספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו.

פוליסות חיסכון

פוליסות חיסכון פיננסיות הן אמצעי חיסכון והשקעה של חברות הביטוח שנועד להשקעה לטווח קצר ובינוני. הפוליסות מפוקחות על ידי המפקחת על שוק ההון, החיסכון והביטוח שבמשרד האוצר (להבדיל מקרנות הנאמנות המפוקחות על ידי הרשות לניירות ערך).

יתרונות ההשקעה בפוליסות הפיננסיות

  • מכשיר מגוון המאפשר השקעה ברמות סיכון שונות, מסלול אג"ח, מסלול מנייתי או שילוב בין מסלולים.
  • ניהול ההשקעה על ידי חברת הביטוח מעניק שקט למשקיעים משום שקיים ידע וניסיון משמעותי בגופים אלו.
  • לפוליסות החיסכון אין אמנם הטבות מס לחיסכון לטווח ארוך, אבל יש להן יתרון גדול אחר – הטבת מס בעת מעבר בין פוליסה לפוליסה. למשל, מעבר ממסלול מנייתי למסלול סולידי שאינו נחשב למימוש או מכירה, ולכן אין בגינו מס רווח הון.
  • גמישות גדולה יחסית בפוליסות הפיננסיות. פוליסות חיסכון יכולות להיפדות תוך ימים ספורים ובכל נקודת זמן.
  • יתרון נוסף הוא שבפוליסות ניתן לייצר קצבה חודשית – קצבה חודשית שמופרש למשקיע.

תיקי השקעות​

תיק השקעות הוא חשבון על שמך ובו מנהלי ההשקעות בקדמא מנהלים עבורך את ההשקעות. כלומר, קונים ומוכרים ניירות ערך. מסלולי ההשקעה השונים בתיקי ההשקעות מותאמים לרמת הסיכון המועדפת והנכונה לך ביותר. קיימים מסלולים שונים כגון תיק משולב, תיק אגרות חוב, תעודות סל או ניירות ערך זרים ומסלולים נוספים, בהתאם לצורך שלך. כדי לדעת האם השקעה בתיק השקעות מתאימה לך, ובאיזה תמהיל והרכב של תיק השקעות כדאי לבחור, עליך לבחון מספר שאלות כמו: מה ההון הזמין לך, מהי תקופת ההשקעה הרצויה, מהי רמת הסיכון לה אתה מוכן להתחייב. נשמח לעזור לך ולייעץ על סמך ההיכרות איתך ועם המטרות הפיננסיות שלך.