מוצרי ביטוח פרט

תכנון פיננסי איננו שלם ללא התייחסות מוקפדת לביטוחי פרט המשפיעים על ההון המשפחתי. זאת משום שמצבים רפואיים ובריאותיים עלולים "לטרוף את הקלפים" וחשוב לוודא כי הלקוח ובני משפחתו מבוטחים כנדרש ומוגנים היטב.
קדמא Wealth Management, במסגרת ניהול סיכונים, משתמשת במוצרים שונים בכדי לספק את המעטפת הביטוחית הראויה והנכונה. בין המכשירים השכיחים שאנו מטפלים בהם בעבור לקוחותינו:

ביטוח בריאות

ביטוח המכסה הוצאות שונות שקשורות לטיפולים רפואיים כנגד תשלום פרמיה נמוכה יחסית והפעלה "ביום פקודה".

ביטוח חיים

ביטוח למקרי מוות, נכות או אובדן כושר עבודה אשר הוגדרו מראש על ידי המבוטח. הכיסוי יכול להיות משולם כסכום כסף חד פעמי למוטבים וכקצבה חודשית.

ביטוח מחלות קשות

ביטוח אשר מכסה שורה של מחלות קשות אשר מפורטות בפוליסה ומספק כיסוי ביטוחי מיידי בסכומים משמעותיים.

ביטוח סיעודי

ביטוח שמטרתו לספק מענה להוצאות הרפואיות ולהוצאות המחייה בעת הגעת המבוטח למצב סיעודי בהתאם לתנאים שהוגדרו בפוליסה.

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח שנועד לספק מענה ביטוחי למצבים של אובדן כושר עבודה ונקבע בקורלציה לשכר.