השקעות אלטרנטיביות

בעלי נכסים המנהלים עושר בהיקפים גדולים משלבים בתוך סל התכנון הפיננסי מארג מוקפד של השקעות אלטרנטיביות כמו השקעה בקרנות גידור, קרנות חוב, קרנות נדל"ן, קרנות אשראי, פרייבט אקוויטי, P2P ועוד.

בשנים האחרונות גדל באופן דרמטי אפיק ההשקעות האלטרנטיביות, אך מדובר עדיין בסוג של "דרך לא זרועה" שכן ההשקעות האלטרנטיביות אינן מפוקחות על ידי שוק ההון. כפועל יוצא מכך, קיימת חשיבות גבוהה בסיוע של מומחים לבחירה במכשירים המתאימים והאמינים.

קדמא WM היא משרד פמילי אופיס לניהול עושר המעמיד לרשותכם מעטפת מקצועית והוליסטית לבחירה בהשקעות אלטרנטיביות לפי הצרכים, היעדים והמטרות שהוגדרו על ידי הלקוח ובני משפחתו.

המומחיות כאן היא איננה עניין של מה בכך. בכל בחירה בהשקעה אלטרנטיבית כזו או אחרת המומחים של קדמא WM עורכים בעבורכם מחקר אנליטי – איכותי וכמותי – היורד לפרטי פרטים.

מחקר שכולל בין היתר התחקות מדוקדקת אחר מנהלי הקרן, הוותק שלהם בשוק ההון, הנכסים הקיימים בקרן, בטוחות, רמת המינוף, זהות הלווים בקרן הלוואה (ואופן ניתוח מקבלי האשראי), מח"מ הקרן, נזילות, טרק-רקורד, מנגנוני מיסוי, התאמה לאזרחים מקומיים או תושבי חוץ ועוד.

הבחירה המוקפדת בהשקעות אלטרנטיביות נגזרת גם מהעובדה שרוב ההשקעות הללו הינן פחות נזילות ומיועדות לטווח ארוך. דהיינו, לצד ההחלטה בנוגע להשקעות אלטרנטיביות המומחים שלנו בקדמא WM ישרטטו את התמהיל הנכון לגבי היקף הנכסים שיועברו להשקעות אלטרנטיביות לעומת שיעור הנכסים בהשקעות המסורתיות.