ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מהכלים החשובים ביותר שאנו מציעים ללקוחותינו במשרדי קדמא WM פמילי אופיס. לקוחות עתירי הון נדרשים תמיד לייצר מתודולוגיה ברורה של ניהול סיכונים לאור פעילותם במכשירים פיננסים שונים ומול שחקנים ויצרנים שונים.

ככל שההון המשפחתי גדול יותר וככל שהוא מפוזר יותר, כך תוכנית ניהול הסיכונים שנדרשת הינה גם מהותית וגם טכנית. בפרט בכל הנוגע לתהליכי קבלת החלטות תוך ראייה כוללת של התמונה בטווח הקצר, הבינוני והארוך. במשרד פמילי אופיס קדמא WM אנו מציעים שירות תלת-שלבי שכולל:

  • הערכת סיכונים (הגדרת הסיכונים ואיתורם).
  • ניהול סיכונים (קביעת תוכנית ניהול סיכונים).
  • ניטור סיכונים (ווידוא כי הסיכונים נשארים בתוך גבולות הגזרה הרצויים).

תוכנית ניהול סיכונים דורשת התייחסות לסוגים השונים של הסיכונים והחשיפות אליהם, הצפויים והבלתי צפויים כאחד. במשרד קדמא WM אנחנו מציעים שורה של פתרונות לסיכונים באמצעות גופים שונים.

הגדרת הסיכונים השונים

הסיכונים שרובצים לפתחו של ההון המשפחתי אינם זהים זה לזה. במשרד פמילי אופיס קדמא WM אנחנו מודעים לכך ופועלים מתוך מתודולוגיה מוקפדת של הגדרת הסיכונים. חשוב לנו לשקף ללקוחותינו לא רק את הסיכון ברמת הכותרת אלא לבחון את מיקומו בסדר העדיפויות ע"פ דרגת החשיבות שלו ("המהותיות של הסיכון"). במילים פשוטות יותר, מהו פוטנציאל הנזק שעלול להיגרם להון או לעושר המשפחתי בהתממשות הסיכון. להלן סוגי הסיכונים הבולטים:

  • סיכונים פיננסים – ניהול סיכונים פיננסים נוגע להיבטים כמו סיכוני שוק (כגון עלייה בריבית), סיכוני אשראי (צורך במציאת מקור לכספים נזילים אד הוק), סיכוני מטבע (הנובעים משינויים חריגים בשערי מטבע חוץ), סיכונים גאו-פוליטיים (למשל, המלחמה באוקראינה) וכדומה. ניהול סיכונים בתחום הפיננסי יכול לבוא לידי ביטוי למשל בגידור סיכוני שוק (לדוגמה, גידור באמצעות אופציות), בניית קורלציות שליליות בתיק השקעות בהשקעות אלטרנטיביות) וכדומה.
  • סיכונים רפואיים/בריאותיים – ניהול סיכונים למצבים רפואיים ובריאותיים דורש מנגנון ברור של קבלת החלטות במצבים של חו"ח פטירה, מצב רפואי סיעודי (זמני או קבוע), מחלה קשה וכדומה. קרי, מצבים רפואיים ובריאותיים שמשפיעים לא רק על האדם אלא גם על בני משפחתו ומעגלים נוספים. ניהול סיכונים בתחום הרפואי כולל, לדוגמה, ביטוח בריאות, ביטוח ריסק, ביטוחי אובדן כושר עבודה וכדומה.
  • סיכונים אישיים – ניהול סיכונים שקשור להיבטים אישיים בחייו של הלקוח. למשל, גירושין שדורשים "חישוב מסלול מחדש" במסגרת איזון משאבים בין הצדדים, פיטורין בלתי צפויים, סגירת עסק בנסיבות חריגות ובלתי צפויות וכדומה. ניהול סיכונים אישיים יכול לקבל מענה בפרוצדורות כגון בניית קרן חירום למקרה אבטלה, ליווי בהסכם גירושין עם התמחות בבעלי הון וכדומה.