תכנון פרישה

קדמא WM מציעה ללקוחותיה פתרון מקיף והוליסטי לשלבים המתקדמים בחיים של פרישה ויציאה לגמלאות. אנחנו מספקים מעטפת מקצועית ואנליטית של תכנון פנסיוני וליווי לפרישה הנגזרת מתוך מארג של שיקולי מיסוי ונתפרת בהתאמה אישית ללקוח ולבני משפחתו.

שימו לב! תכנון פרישה הוא עניין קריטי שכן החלטות רבות שתקבלו במועד הפרישה יהפכו לנקודות אל-חזור. במיוחד החלטות הנוגעות לשיקולי מיסוי מבחינת היוון קצבאות, משיכת כספים בפטור ממס, העברות נדל"ן וכדומה.

קדמא WM מציעה תכנון פנסיוני וליווי פורשים תוך ניתוח מקיף של הנכסים השונים על נזילותם בכדי לאפשר המשך שמירה על רמת החיים המצופה (ואף שדרוגה בתקופת הגמלאות). זאת בד בבד עם שמירה על ההון המשפחתי והעברתו באופן מסודר לדורות הבאים.

בשלב ראשון אנו מבצעים ניתוח ואפיון מדויק של הנכסים השונים של הלקוח (ומשפחתו) ובשלב שני משקפים את מנגנוני הפעולה ומכשירי ההשקעה הרלבנטיים בהתאם לנסיבות. להלן עיקרי התהליך של שירותי התכנון הפנסיוני, ליווי הפרישה ושיקולי המיסוי במשרד פמילי אופיס קדמא WM:

מיפוי התיק הפנסיוני

ליווי פרישה מתחיל עם מיפוי מקיף של כל נתוני הלקוח על התוכניות הפנסיוניות שלו. האיסוף נעשה בעזרת כלים שונים לרבות דוחות שנתיים, מסלקה פנסיונית ומערכות טכנולוגיות חדשניות נוספות.

בסופו של התהליך הנ"ל ניתן להציג חלופות וסימולציות שונות לפרישה מבחינת הון, היוון, קצבה, פדיון וכדומה. אנו מבארים את הדברים בפני הלקוח ומציגים לו את האפשרויות השונות הרובצות לפתחו. כולל פירוט אודות כל אפשרות ואפשרות על משמעותה בהיבטי מיסוי (חסרונות ויתרונות כאחד). ההחלטה מתקבלת בצוותא, על פי רצון הלקוח ובהתאמה אישית.

ליווי בשלבים השונים של עזיבת העבודה

בשלב עזיבת העבודה אנו מסייעים באיסוף נתוני הלקוח והתוכניות הפנסיוניות תוך ניתוח ומיפוי כלל התוכניות בהתאם לסוגי הכספים. כך גם אנו בודקים את טופס 161 מול הכספים בפוליסות, מבררים נתונים ממעסיקים קודמים, בודקים האם נעשה רצף זכויות פיצויים וכדומה. אנו מכינים בעבור הלקוח את הטפסים הנדרשים למס הכנסה ואף מוסרים אותם לרשויות.

קיבוע זכויות לקצבה

קיבוע זכויות לקצבה הוא נדבך מהותי ודרמטי בניהול פרישה ותכנון פנסיוני. ישנן דרכים שונות לערוך קיבוע זכויות לקצבה ובמשרד פמילי אופיס קדמא WM נשקף ללקוחותינו את הדברים עם הסברים מפורטים ומדויקים.

במסגרת זו נעניק הסבר מפורט וברור לגבי האפשרויות השונות באשר לקיבוע זכויות לקצבה ובעיקר שלוש המרכזיות שבהן – פטור ממס על הקצבה, משיכת סכום חד פעמי בפטור ממס או שילוב ביניהן.