ניתוח להגדרת הסיכונים, מדידתם והצעת דרכי פעולה על ידי שימוש במכשירים פיננסיים להפחתת הסיכון.

מהו ניהול סיכונים פיננסי?

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות הרבה בניהול סיכונים פיננסיים אחראי על ידי איש מקצוע, אשר מסייע לקבוע את מדיניות ניהול הסיכונים ומפקח על החשיפה לסיכונים בהתאם למדיניות שנקבעה.

ניהול סיכונים הוא מכלול הצעדים שעליכם לנקוט כדי להגן על עצמכם מפני סיכונים וגורמים בלתי צפויים בתחום הפיננסי, כמו למשל סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכוני מטבע. לדוגמה - עלייה בשיעור האינפלציה, שער הריבית או מחירי חומרי הגלם, ירידה בשערי מטבע חוץ ועוד. חלק נכבד מתוך הסיכונים ניתן לגידור על ידי שימוש במכשירים פיננסיים מתאימים.

מנהלי הסיכונים בקדמא בודקים מהו הסיכון, האם ניתן להתמודד איתו וכיצד, ומהי העלות של ההגנה מפני הסיכון - על מנת להחליט האם מדובר בצעד משתלם.